Τα ηλεκτρικα ποδηλατα & τα μαθηματικα

By on 24/02/2014. Posted in . Tagged as , , , .

Η μετατροπή για ηλεκτρικα ποδηλατα από τη μεριά της επιστήμης

Μαθηματικοί τύποι, σχέσεις και ορισμοί που είναι χρήσιμοι σε όσους θέλουν να πειραματιστούν σε βάθος με την μετατροπή απλού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό, ή την κατασκευή ενός ηλεκτρικού οχήματος από την αρχή! Για τους υπόλοιπους, αυτές οι πληροφορίες δεν χρειάζονται και μπορούν να μετατρέψουν τα απλά σε ηλεκτρικα ποδηλατα, χωρίς αυτές τις τεχνικές πληροφορίες.

1. Μετατροπή μονάδας για χρήσιμα μεγέθη

Foot=0,3048m
Mile=1,61km
Pound, lbs, lb=0,453kg
Ounce, oz=28,35g
Lbs/sf=4,88kg/m2
HP=735,5W
1tesla[T]=104 gauss[G]

2. Διάφοροι χρήσιμοι ορισμοί για τη μετατροπή στα ηλεκτρικα ποδηλατα

α) Ορισμοί που είναι χρήσιμοι για τις μαθηματικές σχέσεις στα ηλεκτρικα ποδηλατα:

m=mass[kg]
n=revolutions per minute [rpm]
v=velocity [m/s]
ω=angular velocity [rad/s]
e=back electromotive force [V]
F=force[N]
T=torque[Nm]
P=power[W]
E=energy[Ws]
Tf=friction torque[Nm]
r=radius[m]
Cr=Rolling resistance[m]
ρ=Air density[kg/m3]
Cw=Drag coefficient[ ]
A=Reference area[m2]

β) Τι ορίζει η επιστήμη της Φυσικής στα ηλεκτρικα ποδηλατα

1kg=9,81N
1calorie=4,1868 joule
v[m/s]=[km/h]/3,60
ω=2 X π X n/60=0,105 X n
ω=v/r=kmh/(1,8 X διάμετρος)
F=m X a
P=E/t[W] ή [Nm/s]
E=0,5 X m X v2

4. Απαιτούμενη ισχύς για τα ηλεκτρικα ποδηλατα

Proll=Cr X m X g X v
Pdrag=0,5 X ρ X Cw X A X v3
Pslope=m X g X v X κλίση[%]/100

α) Υπολογισμός ταχύτητας ηλεκτρικού οχήματος:

kmh=n X περιφέρεια τροχού X 0,06

β) Ισχύς και ροπή μοτέρ:

P=T X ω[Nm/s]

γ) Γραμμική συσχέτιση κινητήρων με μόνιμους μαγνήτες:

e=k X ω=0,105 X n
T=k X i
Άρα, k=e/ω και επίσης k=T/i[Nm/A]

Οι παραπάνω συλλογή από πολύ χρήσιμους μαθηματικούς τύπους και σχέσεις σχετικά με τη μετατροπή ποδηλάτων σε ηλεκτρικα ποδηλατα (και όχι μόνο) είναι από το avdweb.nl.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.