Πόσο κερδίζουμε με το ΝΕΤ METERING

By on 17/05/2015. Posted in . Tagged as , , , .

ΝΕΤ METERING και Χρεώσεις

Για να καταλάβουμε καλύτερα πως εφαρμόζεται το ΝΕΤ METERING και συνεπώς πόσο μπορούμε να μειώσουμε το λογαριασμό ρεύματος, θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τις χρεώσεις του λογαριασμού της ΔΕΗ:

Σε γενικές γραμμές οι χρεώσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ είναι η αξία ρεύματος και οι άλλες χρεώσεις όπως οι δημοτικοί φόροι, τα δημοτικά τέλη και της τηλεόρασης.

Ο παραγωγός ρεύματος από φωτοβολταικα εξοικονομεί όλη την αξία του ρεύματος που παράγει και των αντίστοιχων φόρων εκτός τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) που τις πληρώνει για όλο το ρεύμα που κατανάλωσε. Δηλαδή πρακτικά εξοικονομεί περίπου 14 cents ανά κιλοβατώρα κατά μέσο όρο, αν είναι οικιακός καταναλωτής.

Το ΝΕΤ METERING ουσιαστικά μειώνει την αξία του ρεύματος που καταναλώθηκε, δηλαδή τις παρακάτω χρεώσεις του λογαριασμού:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις: Είναι η χρέωση για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ).
  • Ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλην Υ.Κ.Ω.: Είναι οι χρεώσεις για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στο σημείο που καταναλώνεται, στην πληρωμή των παραγωγών ενέργειας από Α.Π.Ε., στην κάλυψη κόστους διαχείρισης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σε φόρους που προβλέπονται από την νομοθεσία (για παράδειγμα Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α., κ.ά.).
  • Υ.Κ.Ω. (δηλ. Χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας): Ειδική χρέωση για χρηματοδότηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού για τα νησιά, για τους λογαριασμούς ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού, κ.λπ.

Αναλογικά, τα ποσοστά των παραπάνω χρεώσεων στην αξία του ρεύματος είναι αυτή τη στιγμή τα εξής:

Σε όλα τα τιμολόγια (οικιακά και επιχειρήσεων) το τμήμα των ανταγωνιστικών χρεώσεων είναι 50%-60%. Το τμήμα των ρυθμιζόμενων χρεώσεων εκτός των Υ.Κ.Ω. είναι 30%-35% και 30%-40% αντιστοίχως. Η ανάλογη χρέωση για Υ.Κ.Ω. είναι στα οικιακά τιμολόγια 5%-20% και στα επαγγελματικά 10%.

Ένα σύστημα Net Metering (ανάλογα με το μέγεθός του και την ετήσια κατανάλωση ρεύματος) είναι δυνατό να μειώσει ή ακόμη και να μηδενίσει εντελώς τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, μπορεί να ελαττώσει σημαντικά τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ενώ η χρέωση για Υ.Κ.Ω. δεν επηρεάζεται από το σύστημα Net Metering.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση:

  • Η μέγιστη ισχύς για ένα οικιακο σύστημα ΝΕΤ METERING είναι 20 kW (αν είναι >20 kW μπορεί να είναι μέχρι 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης για τη συγκεκριμένη παροχή).
  • Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα έχει ανώτατο όριο 500 kWp. Για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα τα όρια είναι: για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 20 kWp και για την Κρήτη 50 kWp.

Ποια είναι η απαιτούμενη ισχύς ενός συστήματος ΝΕΤ METERING

Για κάθε 1 kWp (1.000 Wp) ισχύος σε φωτοβολταϊκά σε ένα σύστημα ΝΕΤ METERING, ο αυτοπαραγωγός μπορεί να αναμένει μια ετήσια παραγωγή από περίπου 1.200 kWh στη βόρεια Ελλάδα έως και λίγο πάνω από 1.400 kWh σε κάποιες περιοχές της Κρήτης και της Ρόδου. Ελέγχοντας την ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε kWh από τους λογαριασμούς του, μπορεί να υπολογίσει πόσο μικρό ή μεγάλο σύστημα αυτοπαραγωγής / ενεργειακού συμψηφισμού χρειάζεται (είτε για να μηδενίσει το λογαριασμό ρεύματος, είτε για να μειώσει το ποσό που πληρώνει κατά ένα μέρος – π.χ. κατά 50%).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.