ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ

/

ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ

0
3,50
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ
ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ

/

ΚΙΤ MINI SOLAR PANELS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟ

3,50
Φωτοβολταικα Mini Solar Panel σε διάφορες διαστάσεις σε ΚΙΤ με δίοδο και καλώδια.
0
0
3,50
Facebook
Twitter
Email
Google+
LinkedIn
  • (0)

MINI SOLAR PANELS

Μονο-κρυσταλλικά φωτοβολταικα πανελάκια για εκπαιδευτικές ιδιοκατασκευές, σχολικές εργασίες κ.ά. Με τη σειρά που εμφανίζονται στις παραπάνω φωτογραφίες και στον παραπάνω τιμοκατάλογο:
  • Mini Panel 2,0V - 50mA. Διαστάσεις 60 Χ 30 mm.
  • Mini Panel 4,0V - 60mA. Διαστάσεις 57,5 Χ 53,5 mm.
  • Mini Panel 5,5V - 100mA. Διαστάσεις 90Χ40 mm.
  • Mini Panel 6,0V - 300mA. Διαστάσεις 150Χ90 mm.
Στην τελευταία εικόνα φαίνεται η πίσω πλευρά (μπορεί να διαφέρει μόνο πολύ ελαφρώς ανάλογα με το μοντέλο).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Για όσο υπάρχει ακόμη απόθεμα, περιλαμβάνονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ: Δίοδος και Καλώδια Διασύνδεσης.