Η συνέχεια για το αντιντάμπιγκ στα φωτοβολταικα

By on 26/02/2014. Posted in . Tagged as , , .

Πάμε για συμφωνία στις τιμές για τα φωτοβολταικα πανελ από Κίνα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας. Σκοπός είναι να συμφωνηθεί μια ελάχιστη τιμή που θα είναι πάντως υψληλότερη από το κόστος παραγωγής των φωτοβολταικων.

Η συμφωνία η οποία προτείνεται αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις, προβλέπει μια ποσόστωση φωτοβολταϊκών πάνελ τα οποία θα μπορούν να πωλούνται σε τιμή κάτω από το κόστος παραγωγής (αυτή τη στιγμή στην Κίνα είναι περίπου 44-45 λεπτά ανά Watt/p, χωρίς το εμπορικό κέρδος όλων των συμμετεχόντων, δασμών και μεταφορικών).

Σύμφωνα με την πρόταση που φαίνεται να είναι η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή, τα φωτοβολταικα πανελ πέρα από αυτή την ποσόστωση θα υπόκεινται σε πιθανούς δασμούς, το ύψος των οποίων ακόμη συζητιέται.

Δική μου απορία: Και ποιος θα ορίζει ποιός θα έχει δικαίωμα να αγοράσει αυτά τα “πρώτα” φωτοβολταικα πάνελ που βρίσκονται “εντός” της ποσόστωσης αυτής και άρα θα αγοράζονται και κάτω του κόστους παραγωγής και χωρίς πρόσθετους δασμούς; Και μήπως, λέμε τώρα, αυτοί είναι οι μεγάλοι εισαγωγείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι μικρότεροι ουσιαστικά θα αποκλείονται από τον ανταγωνισμό αφού θα αγοράζουν με μεγαλύτερες τιμές αλλά και με πρόσθετους δασμούς; Αυτό είναι το σύγχρονο ελεύθερο εμπόριο…

Νέα Ενημέρωση:

Σε συμφωνία κατέληξαν οι διαπραγμετεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας στο πλαίσιο της έρευνας anti-dumping που ξεκίνησε πρόσφατα η Ε.Ε. Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται με την δημοσίευση της συμφωνίας, αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και από τις δύο πλευρές, διέρρευσαν το περιεχόμενο της συμφωνίας σύμφωνα με την οποία:

Τα φωτοβολταικα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν ως κατώτατη τιμή τα 0,56 Ευρώ ανά Watt/p.

Ταυτόχρονα ορίζεται ένα μέγιστο ποσό συνολικής ετήσιας ισχύος φωτοβολταϊκών που εισάγεται στην Ε.Ε. για το οποίο θα ισχύει η τιμή των 0,56 Ευρώ ανά Watt/p, μετά το οποίο θα εφαρμόζονται οι αυξημένοι δασμοί που έχουν ήδη ανακοινωνθεί (σχεδόν 48% κατά Μ.Ο.).

Για το συνολικό μέγεθος αυτής της ποσότητας των φωτοβολταϊκών πάνελ που θα επιτρέπεται να εισάγονται με 0,56 Ευρώ ανά Wp, θα πρέπει να αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, αφού αυτή τη στιγμή άλλοι αναφέρουν τις 7 GWh και άλλοι τα 7 GWp.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά στις τιμές για τα φωτοβολταικα

Πρακτικά αυτό σημαίνει μια αύξηση περίπου 25% σε σχέση με τις εργοστασιακές τιμές στα φωτοβολταικα Κίνας που ίσχυαν στην αγορά την άνοιξη (ήταν τότε 0,45 Ευρώ ανά Watt/p) . Ότι ακριβώς είχα εκτιμήσει δηλαδή και στα προηγούμενα παραπάνω, όπου ανέφερα πως τελικά θα υπάρξει συμφωνία για αύξηση πάνω από 12% αλλά σημαντικά κάτω από το 48%, ποσοστό δασμών με το οποίο απειλούσε η Ε.Ε.

Με κάθε επιφύλαξη αφού πρέπει να δούμε πρώτα την επίσημη συμφωνία, νομίζω πως πρόκειται τελικά για μια συμφωνία που περιορίζει αρκετά, αλλά τελικά μάλλον δεν βλάπτει ιδιαίτερα τα συμφέροντα στα φωτοβολταικα των κινέζικων εταιρειών.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.