Συσσωρευτες / Μπαταριες για φωτοβολταικα (β)

By on 12/03/2014. Posted in . Tagged as , , , .

Μετά τις οδηγίες για τη σωστή χρήση των συσσωρευτών, ακολουθούν μερικές πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ένας πίνακας για να ξέρεις πόση χωρητικότητα έχει απομείνει στους συσσωρευτές σε κάθε στιγμή, πως να συγκρίνεις όμοια πράγματα όταν συγκρίνεις μπαταρίες μεταξύ τους και κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό αλλά …καταστρέφει συσσωρευτές.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε πως μπορούμε να κρίνουμε την χωρητικότητα των συσσωρευτών μας ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την τάση που μετράμε στους πόλους τους. Οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά προσέγγιση, υπολογισμένες εμπειρικά. Θα διαφέρουν λίγο ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση ενός συσσωρευτή.

Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα, η τάση που υπάρχει σε κάθε κατάσταση χωρητικότητας, διαφέρει ανάλογα με τον αν ο συσσωρευτής είναι σε κατάσταση ηρεμίας (άνευ φορτίου) ή αν τη στιγμή που μετράμε την τάση ταυτόχρονα εκφορτίζεται από κάποια φορτία, ή αν εκείνη τη στιγμή φορτίζεται από τα φωτοβολταικα πάνελ.

Ποια είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ χωρητικότητα στους συσσωρευτές

Ένας δείκτης που μπορεί να συναντήσουμε στα φυλλάδια των συσσωρευτών είναι ο δείκτης C (π.χ. C10, C20, C100). Οι συσσωρευτές δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο C. Είναι απλά ένας δείκτης που δείχνει σε τι ταχύτητα εκφόρτισης σε Αmpere έχει υπολογιστεί από τον κατασκευαστή η δηλούμενη χωρητικότητα ενός συσσωρευτή. Για παράδειγμα, ένας συσσωρευτής 100ΑΗ σε ταχύτητα εκφόρτισης 10Α την ώρα (δηλαδή σε C10 ή 1/10 ή 10% της χωρητικότητας σε ΑΗ) έχει χωρητικότητα 100ΑΗ, ενώ σε ταχύτητα εκφόρτισης 5Α την ώρα (δηλαδή σε C20 ή 1/20 ή 5% της χωρητικότητας σε ΑΗ) έχει χωρητικότητα 110-120ΑΗ (περίπου 10-20% παραπάνω). Όσο περισσότερο ρεύμα τραβάμε, τόσο λιγότερη η συνολική ποσότητα που μπορεί να μας δώσει ένας συσσωρευτής. Συνήθως θα βρείτε συσσωρευτές που έχουν βαθμονομηθεί ώς C10 ή C20 ή C120. Για χρήση σε φωτοβολταϊκά συστήματα, το C20 είναι κοντά στην πραγματικότητα όπως και το C10 μερικές φορές. Το C120 είναι παραπλανητικό σε χρήση φωτοβολταϊκών και καλό είναι να αγνοείται.

Σημαντικό: Προσοχή στη διασύνδεση των συσσωρευτών σε συστοιχίες

Για μεγαλύτερη χωρητικότητα μπορούμε να συνδέσουμε περισσότερους συσσωρευτές παράλληλα ή σε σειρά μεταξύ τους. Για μεγαλύτερη τάση (Volt) τους συνδέουμε σε σειρά μεταξύ τους, ενώ για μεγαλύτερη χωρητικότητα (σε AΗ – Αμπερώρια) τους συνδέουμε παράλληλα μεταξύ τους. Μπορούμε να κάνουμε και συνδυασμούς σε εν σειρά και παράλληλη σύνδεση, για να διαμορφώσουμε τον κατάλληλο συνδυασμό τάσης και χωρητικότητας σε Αμπερώρια (ΑΗ).

Προσοχή όμως: Ενώ η εν σειρά διασύνδεση είναι σχετικά απλή και υπάρχουν και σταθεροποιητές για να φορτίζονται σωστά όλες οι μπαταρίες που βρίσκονται συνδεδεμένες εν σειρά, η παράλληλη διασύνδεση ΠΟΛΛΩΝ συσσωρευτών πρέπει να αποφεύγεται αν δεν γνωρίζει κανείς πως το κάνει. Έχω δει τραγικά άσχετους πωλητές ή καταστήματα που παίρνουν στο λαιμό τους τους πελάτες τους προτείνοντας συστήματα με 12 ή ακόμη και 20 συσσωρευτές των 12V. Τόσοι συσσωρευτές δεν βρίσκονται ποτέ ταυτόχρονα τέλεια ισορροπημένοι, είναι αδύνατο. Έτσι, οι ποιο αδύναμοι συσσωρευτές δημιουργούν πρόβλημα στους διπλανούς τους και αρχίζει ένας φαύλος κύκλος που μειώνει τελικά δραστικά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής όλων των συσσωρευτών. Όσο περισσότεροι τόσο πιο έντονο γίνεται το πρόβλημα αυτό. Για να περιορίσουμε το πρόβλημα εφαρμόζουμε όσα αναφέονται  παρακάτω.

Δεν είναι σωστό να προσθέτουμε καινούριους συσσωρευτές σε μια συστοιχία με παλιούς. Όλοι οι συσσωρευτές πρέπει να είναι σε παρόμοια κατάσταση (της ίδιας χρονιάς, με την ίδια χρήση, του ίδιου κατασκευαστή, του ίδιου τύπου κ.λπ.). Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, καλό είναι να επιλέγουμε σωστά από την αρχή την χωρητικότητα των συσσωρευτών του συστήματός μας (και όχι να ξεκινάμε με λιγότερους για οικονομία και να προσθέτουμε και άλλους στη συνέχεια).

Το σύνηθες είναι να συνδέουμε δύο συσσωρευτές των 12V σε ζευγάρι εν σειρά (τον αρνητικό πόλο του ενός με το θετικό του άλλου) για να φτάσουμε την τάση στα 24V. Από εκεί και μετά αντιμετωπίζουμε κάθε ζευγάρι (αν έχουμε και άλλα ζευγάρια συσσωρευτών) ως έναν συσσωρευτή των 24V και συνδέουμε τα ζευγάρια αυτά παράλληλα μεταξύ τους (τους αρνητικούς πόλους μεταξύ τους και τους θετικούς πάλι μεταξύ τους).

Προσοχή όμως: Όπως ανέφερα παραπάνω, δεν είναι σωστό να παραλληλίζουμε πολλούς συσσωρευτές αν δεν γνωρίζουμε το σωστό τρόπο. Επίσης, αν θέλουμε μεγάλες χωρητικότητες σε αμεπρώρια (ΑΗ), είναι μονόδρομος η αγορά συσσωρευτών 2V.

Καλό είναι όταν συνδέουμε περισσότερους συσσωρευτές μεταξύ τους, να φροντίζουμε (όσο αυτό είναι δυνατό) να είναι ακριβώς ίδιοι μεταξύ τους. Και ως προς τη χωρητικότητά τους και ως προς τον τύπο, ακόμη και τη μάρκα τους. Αλλιώς, οι πιο αδύναμοι κρίκοι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στους καλύτερους συσσωρευτές της συστοιχίας, μειώνοντας τη ζωή όλων των συσσωρευτών τελικά.

Σωστή απόσυρση των συσσωρευτών

Οι συσσωρευτές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και πρέπει υποχρεωτικά να αποσύρονται για ανακύκλωση σε ειδικούς χώρους που βρίσκονται στα σημεία όπου πωλούνται συσσωρευτές και μπαταρίες, αλλά και αλλού. Αν πετάξουμε συσσωρευτές στα σκουπίδια μολύνουμε για εκατοντάδες χρόνια το χώμα και το νερό!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.